792 Andros sittdyna canyon

8 cm tjock.
Textil i struktur Dralon. Sydd kantlist.